Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Daļas un jaukti skaitļi VISC programmas 5. un 8. temats.
3. Vizualizācija mācību stundā ASV piedāvātais kalkulators četrām darbībām ar daļām un jauktiem skaitļiem

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Daļu summa, ja saucēji vienādi Skaidrojums, ka saucējus nesaskaita.
2. Īstas un neīstas daļas Definīcijas, piemēri.
3. Daļa kā dalījums Daļa - dalījums.
4. Jaukti skaitļi. Veselo izslēgšana Piemēri, kā no jaukta skaitļa iegūst neīstu daļu un otrādi.
5. Daļas atņemšana no vesela skaitļa Piemēri bildēs.
6. Jauktu skaitļu atņemšana ar veselā pārveidošanu par daļu Daļas ar vienādiem saucējiem, viens vesels kā neīsta daļa.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļu, ar vienādiem saucējiem, summa 1. izziņas līmenis zema 2♦ Skaidrojums, kāpēc saucējus nesaskaita.
2. Daļu summa, ja saucēji vienādi 1. izziņas līmenis zema 2♦ Darbība dota tekstā. Rezultātā īsta daļa.
3. Daļu starpība, ja saucēji vienādi 1. izziņas līmenis zema 2♦ Rezultātā īsta daļa.
4. Daļu starpība, ja saucēji vienādi 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Darbība dota tekstā. Rezultātā īsta daļa.
5. Nezināms saskaitāmais. Saucēji vienādi. 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Jānosaka, kāda daļa jāpieskaita, ja summa ir zināma.
6. Īstas un neīstas daļas 1. izziņas līmenis zema 1♦ Atbilžu varianti.
7. Daļas pārveidošana par veselu skaitli 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Daļsvītra - dalīšanas darbība.
8. Nezināms saucējs vai skaitītājs. Jāiegūst veselais 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Jāieraksta saucējs vai skaitītājs, lai iznāk vesels skaitlis.
9. Veselais kā neīsta daļa 1. izziņas līmenis zema 3♦ Veselais jāuzraksta kā neīsta daļa, dots saucējs.
10. Dalījums kā jaukts skaitlis 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Dota dalīšanas darbība.
11. Neīsta daļa kā jaukts skaitlis 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Veselā iznešana.
12. Neīstas daļas salīdzināšana ar veselajiem 2. izziņas līmenis augsta 2♦ Robežu noteikšana. Veselā iznešana no neīstas daļas.
13. Neīsta daļa kā jaukts skaitlis. Nosaukumi. 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Jaukta skaitļa sastāvdaļu nosaukumi - veselais, saucējs, skaitītājs.
14. Veselā izslēgšana no jaukta skaitļa 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Jauktais skaitlis dots ar neīstu daļu.
15. Jaukts skaitlis kā neīsta daļa 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Prasme veselo ienest daļā.
16. Jauktu skaitļu summa, ja saucēji vienādi 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Vienkāršs, nerodas jauns veselais, nav jāsaīsina.
17. Jauktu skaitļu starpība 1. izziņas līmenis zema 3♦ Vienkāršs. Veselos atņem atsevišķi.
18. No 1 atņem īstu daļu 1. izziņas līmenis vidēja 2♦ 1 veselo pārveido par neīstu daļu.
19. No veselā atņem īstu daļu 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ No 1 atšķirīgs veselais.
20. No veselā atņem jauktu skaitli 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Iespējami divi risinājumi, parādīti atbilžu soļos.
21. No jaukta skaitļa atņem daļu. Mazināmā 1 vesels 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Viens veselais, 1. daļas skaitītājs mazāks par 2. daļas skaitītāju.
22. Jauktu skaitļu atņemšana. Veselā pārveidošana I 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Strukturēts uzdevums. 1. daļas skaitītājs mazāks par 2. daļas skaitītāju.
23. Jauktu skaitļu atņemšana. Veselā pārveidošana II 2. izziņas līmenis augsta 3♦ 1. daļas skaitītājs mazāks par 2. daļas skaitītāju.
24. Cik jāpieliek pie daļas, lai iegūtu veselu 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Daļas papildināšana līdz vienam veselam.
25. km un m kā jaukts skaitlis 2. izziņas līmenis augsta 1♦ Izteikt kilometrus un metrus kā jauktu skaitli.

Eksāmenu uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Īstas un neīstas daļas Citi vidēja 1♦ 2008.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.
2. Veselā izteikšana Citi vidēja 1♦ 2008.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.
3. Jaukts skaitlis ar vārdiem Citi vidēja 1♦ 2006.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.
4. Daļas atņemšana no veselā Citi vidēja 2♦ 2007.gada matemātikas ieskaite 6.klasei.
5. Vienādojums Citi vidēja 2♦ 2013. gada 6. klases ieskaite matemātikā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Daļu summa un starpība 00:00:00 zema 9♦ Vienkārši piemēri.
2. Neīsta daļa - jaukts skaitlis 00:00:00 vidēja 9♦ Pārveidojumi.
3. Jauktu skaitļu atņemšana 00:00:00 vidēja 12♦ Sarežģīti piemēri.