Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Parabola, tās vienādojums Parabolas definīcija, tās vienādojums.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Parabolas vien., fokuss un direktrise 1. izziņas līmenis zema 3p. Parabolas kanon. vien., fokuss un direktrise, ja zināms parabolas parametrs.
2. Parabolas parametra noteikšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Parabolas parametrs, ja dots parabolas punkts un novietojums (atbilstoši kanon. vien.).
3. Parabolas vienādojums atkarībā no novietojuma 1. izziņas līmenis zema 1p. Parabolas vienādojums atkarībā no tās novietojuma.
4. Parabolas novietojums, ja dots tās vienādojums 1. izziņas līmenis zema 2p. Parabolas novietojums un parametrs, ja dots tās vienādojums.
5. Parabolas vienādojums, ja dots punkts 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Pēc parabolas virs., sim. ass un punkta atrodi tās vienādojumu.