Teorija

Uzdevumi

1. Parabolas vien., fokuss un direktrise

Grūtības pakāpe: zema

3♦
2. Parabolas parametra noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

1♦
3. Parabolas vienādojums atkarībā no novietojuma

Grūtības pakāpe: zema

1♦
4. Parabolas novietojums, ja dots tās vienādojums

Grūtības pakāpe: zema

2♦
5. Parabolas vienādojums, ja dots punkts

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Metodiskie materiāli