Teorija

Uzdevumi

1. Figūras izvēle

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Vienādas formas figūras

Grūtības pakāpe: zema

1♦
3. No trijstūriem salikta figūra

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Attēls no figūrām

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
5. Figūru kopīgās īpašības

Grūtības pakāpe: zema

1♦
6. Figūru atšķirīgās īpašības

Grūtības pakāpe: zema

1♦
7. Priekšmetu kopīgā īpašība

Grūtības pakāpe: zema

1♦
8. Nogriežņu salīdzināšana pēc garuma

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Testi

1. Ģeometriskas figūras

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦
2. Priekšmetu salīdzināšana

Grūtības pakāpe: zema

3♦

Metodiskie materiāli