Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

3♦
1. Figūru kopīgās īpašības 1♦
2. Figūru atšķirīgās īpašības 1♦
3. Priekšmetu kopīgā īpašība 1♦