Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8♦
1. Figūru nosaukumi 1♦
2. Figūra no kvadrātiem 2♦
3. Vienāds figūru skaits 2♦
4. Attēls no figūrām 3♦