Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15♦
1. Darbības vārds 4♦
2. Darbības vārds vārdu savienojumos 3♦
3. Skaitļa vārds 3♦
4. Deklinējamās vārdšķiras 1♦
5. Vietniekvārds 3♦
6. Apstākļa vārds 1♦