Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. Leksiski stilistiskās kļūdas 3♦
2. Pakārtojuma vārds 2♦
3. Deklinējamās vārdšķiras 1♦
4. Radošais uzdevums 0♦