Teorija

Uzdevumi

1. Liekvārdība

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. Atkārtošanās

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Nelabskaņa

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Barbarismi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Barbarismi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Leksiski stilistiskās kļūdas

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
7. Prievārds

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Partikula

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
9. Partikula

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
10. Saiklis

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
11. Saiklis

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
12. Saiklis

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
13. Saiklis

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
14. Palīgvārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
15. Lietvārds

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
16. Īpašības vārds

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
17. Tiešie un atgriezeniskie verbi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
18. Pavēles izteiksme

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
19. Pavēles izteiksme

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
20. Vajadzības izteiksme

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
21. Īstenības izteiksme

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
22. Darbības vārds

Grūtības pakāpe: augsta

4♦
23. Darbības vārds divdabja formā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
24. Darbības vārds divdabja formā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
25. Apstākļa vārds

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
26. Skaitļa vārds

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
27. Skaitļa vārds

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
28. Vietniekvārds

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦

Testi

1. Valodas kultūra

Grūtības pakāpe: vidēja

16♦
2. Valodas kultūra

Grūtības pakāpe: vidēja

15♦
3. Valodas kultūra

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
4. Valodas kultūra

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦

Metodiskie materiāli