Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

16♦
1. Valodas kultūras jēdziens 2♦
2. Barbarismi 1♦
3. Barbarismi 3♦
4. Pakārtojuma vārds 2♦
5. Palīgvārdi 5♦
6. Leksiski stilistiskās kļūdas 3♦