Teorija

Partikulu stilistiskais lietojums
Partikulas nolieguma izteikšana
– noliedz vesela teikuma saturu
ne – noliedz kādu teikuma locekli
Piemērs:
Vai tu iesi uz matemātikas konsultāciju? - , es iešu uz latviešu valodas konsultāciju.
Pēc stundas visi saprata, kā pasvītro teikuma virslocekļus, tikai Pēterītis ne.

 
Svarīgi!
Partikula  nē  atdalāma ar komatu no pārējās teikuma daļas.
 
Partikulas salīdzinājuma izteikšanai
– lieto nolieguma konstrukcijās
nekā – lieto apgalvojuma konstrukcijās
 
Piemērs:
Bioloģija man nepadodas labāk ģeogrāfija.
Ģeogrāfija man padodas labāk nekā bioloģija.
 
Svarīgi!
Salīdzinājuma konstrukcijās pirms partikulām    un  nekā  komats nav liekams.
 
Partikulu pārdaudzums teikumā
Liekas partikulas parādās, nevajadzīgi uzsverot kādu vārdu, kas īpaši raksturīgi sarunvalodas stilam.
 
Liekas partikulas ir arī tā sauktajos neīstajos jeb šķietamajos salīdzinājumos.
Piemērs:
pirmais dziedāja Ingus Pētersons - pirmais dziedāja Ingus Pētersons
 
Atsauce:
Valodas kultūra teorētiskā skatījumā/Freimane I. - Rīga: Zvaigzne, 461 lpp.:il. - izmantotā literatūra: 231. – 234. lpp.