Teorija

Saikļu stilistiskais lietojums
Saikļu lietojumā reizēm vērojamas dažas kļūdas.
Atbilstošas nozīmes saikļa izvēle
vai  un  jeb
vai – šķīruma saiklis, var būt gan sakārtojuma saiklis, gan pakārtojuma saiklis
Piemērs:
Es studēšu ķīmiju vai bioloģiju.
vai –
sakārtojuma saiklis, saista divus vienlīdzīgus teikuma locekļus
 
Es nezinu, vai studēšu Latvijā.
vai –
pakārtojuma saiklis, saista virsteikumu un palīgteikumu

jeb – paskaidrojuma saiklis, tikai sakārtojuma saiklis
Piemērs:
gramatika jeb valodas mācība  (gramatika = valodas mācība)
fonētika jeb skaņu mācība  (fonētika = skaņu mācība)
  
BET!
gramatika vai matemātika
fonētika vai morfoloģija

jeb  un  jebšu
jeb – paskaidrojuma saiklis, sakārtojuma saiklis
Piemērs:
Telefons jeb tālrunis atradās virtuvē. (telefons = tālrunis)

jebšu – pieļāvuma saiklis, pakārtojuma saiklis, sinonīms saikļiem  kaut gan, lai gan, kaut arī, lai arī
Piemērs:
Vecmāmiņa nedzirdēja telefonu zvanām, jebšu tas nerimās minūtes desmit.
Vecmāmiņa nedzirdēja telefonu zvanām, lai arī tas nerimās minūtes desmit.

Pakārtojuma saikļu un pakārtojuma vārdu izvēle
ka  un  kad
kad
  – apstākļa vārds, ievada TIKAI  laika apstākļa palīgteikumu
Piemērs:
Bija gandrīz pusdienlaiks, kad pēkšņi sāka līt.
kad 
 ievada laika apstākļa palīgteikumu

ka– saiklis, ievada teikuma priekšmeta, izteicēja, apzīmētāja, papildinātāja, veida apstākļa, mēra apstākļa un cēloņa apstākļa palīgteikumu, bet NEKAD neievada laika apstākļa palīgteikumu
Piemērs:
Vakarā kļuva tik auksti, ka nācās uzvilkt silto jaku.
ka
ievada mēra apstākļa palīgteikumu

tā kā  un  tā ka
tā kā
– cēloņa saiklis, šī saikļa vietā nedrīkst lietot neliterāro par cik
Piemērs:
Tā kā Jāņos lija, ugunskuru iekurināt bija grūti.
Ar saikli  tā kā  ievadītais palīgteikums vienmēr atradīsies pirms virsteikuma.

tā ka – seku saiklis
Piemērs:
Jāņos iekurinājām ļoti lielu ugunskuru, tā ka to redzēja arī attālie kaimiņi.
 
Pāru saikļu lietošana
Lietojot pāru saikļus, nedrīkst atmest ne pirmo, ne otro saikļa daļu.
ne vien – bet arī
ne tikvien – bet arī
nevis – bet
ne tikai – bet arī
kā – tā
tiklab – kā arī
vai nu - vai
 
Piemērs:
Mani interesē ne vien ķīmijas, bet arī bioloģijas studijas.
Atkārtoto saikļu lietošana
Atkārtotie saikļi nepieciešami katra piesaistītā teikuma locekļa priekšā.
ir – ir
gan – gan
ne – ne
nedz – nedz
drīz – drīz
tik – tik
te – te
 
Piemērs:
Man patīk gan ķīmija, gan bioloģija.


Atsauce:
Latviešu valoda 7. klasei/Paegle Dz. - Rīga: Zvaigzne ABC, 1995, 223 lpp.:il. - izmantotā literatūra: 69. – 70. lpp.
Valodas kultūra teorētiskā skatījumā/Freimane I. - Rīga: Zvaigzne, 461 lpp.:il. - izmantotā literatūra: 230. – 235. lpp.