Teorija

Prievārda stilistiskais lietojums
Lielākoties paša prievārda forma teikumā ir pareiza, bet kļūdas rodas, izvēloties nozīmes ziņā atbilstošo prievārdu, novietojot prievārdu pareizi attiecībā pret piesaistīto vārdu un izvēloties prievārda piesaistītā locījuma formu.

Prievārda novietojums teikumā
Parasti prievārds atrodas pirms vārda, kuru piesaista, taču trīs prievārdus –  dēļ, labad, pēc  (iemesla nozīmē) – novieto aiz saistāmā vārda.
Piemērs:
NEPAREIZI
Dēļ aukstuma negāju uz skolu.

PAREIZI
Aukstuma dēļ negāju uz skolu.

Latviešu valodā teikumā var būt vairāki prievārdi, bet tie nekad nebūs blakus.
Piemērs:
NEPAREIZI
Mēs iepazināmies ar no Ukrainas atbraukušajiem koristiem.

PAREIZI
Mēs iepazināmies ar koristiem, kas atbraukuši no Ukrainas.
 
Vienā teikumā nav jālieto divi vienādi prievārdi.
Piemērs:
NEPAREIZI
Manas domas par jauno teātra izrādi par skolu ir pozitīvas.

PAREIZI
Man patika jaunā teātra izrāde par skolu.
 
Nozīmes ziņā atbilstoša prievārda izvēle
Reizēm tiek izvēlēts nozīmes ziņā neprecīzs prievārds.
Biežāk kļūdas tiek pieļautas prievārdu  aiz, caur, kopš  lietojumā.
 aiz – lieto vietas, iemesla nozīmē
 aiz pilsētas, aiz slinkuma
 
 caur/cauri – lieto vietas nozīmē, ja kustībā jāpārvar kāds šķērslis
 caur krūmiem, cauri mežam
 
 kopš – lieto laika sākuma nozīmē (sinonīms prievārdam no)
 kopš 1. klases, kopš jūlija

1) priekš  visbiežāk lieto vietas nozīmē;
2) priekš  lietojams arī laika nozīmē, ja runa ir par neierobežotu laika posmu.
1) priekš pilsētas, priekš laukiem
2) priekš vairākiem gadiem

 pirms lieto, runājot par ierobežotu laika sprīdi.
 pirms zvana, pirms ēšanas

Reizēm prievārdi tiek lietoti bez vajadzības: teikuma domu iespējams izteikt ar citu sintaktisko konstrukciju, kas ir īsāka un precīzāka.
 
Piemērs:
NEPAREIZI - PAREIZI
45 procenti no skolēniem – 45 procenti skolēnu
zaudēt pretiniekam par diviem punktiem – zaudēt pretiniekam divus punktus
nopirkt dāvanu priekš mammas – nopirkt dāvanu mammai
izlabot pa vienai atzīmei latviešu valodā – izlabot vienu atzīmi latviešu valodā
novākt pa spainim gurķu no katras vagas – novākt spaini gurķu no katras vagas

Reizēm prievārds tiek izlaists tādās konstrukcijās, kur tas nepieciešams.
Piemērs:
NEPAREIZI - PAREIZI
atbildēt jautājumiem – atbildēt uz jautājumiem
 
Vairāk par prievārdu sk. www.uzdevumi.lv

 
Atsauce:
Valodas kultūra teorētiskā skatījumā/Freimane I. - Rīga: Zvaigzne, 461 lpp.:il. - izmantotā literatūra: 230. – 234. lpp.