5.
jūnijā
Eksāmens MATEMĀTIKĀ 9. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Leksiski stilistiskās kļūdas
Leksiski stilistiskās kļūdas saistītas ar leksēmu (vārdu) neatbilstošu lietojumu.
 
Vārdu neiederīgs lietojums

1. Stilam neatbilstošs vārdu lietojums
Piemērs:
Mani pārsteidz, ka Latvijas iedzīvotāji tik dikti seko līdzi sliktajām ziņām.
dikti –
pareizi: ļoti, uzmanīgi, cītīgi u.tml.
 
2. Satura ziņā netrāpīga vārda lietojums
Piemērs:
Virsdiriģents atzīmēja zēnu koru izcilo sniegumu.
atzīmēja –
pareizi: uzslavēja, minēja, uzsvēra u. tml.
 
3. Nepareizs vai nevēlams vārdu lietojums
Piemērs:
Mūsu koris jau otro gadu debitēja Dziesmu svētkos.
debitēja –
pareizi: piedalījās (debitēt – darīt kaut ko pirmo reizi)
 
Liekvārdība
 
1. Tukšvārdība
* vārdi parazīti - zini, redziet, saprotiet, vispār, nu;
* vārdu savienojumi - vai ne, tā sakot, galu galā;
* nemotivēti lietoti palīgvārdi, kas domu neprecizē, drīzāk pat maina tā nozīmi pretēji autora iecerētajai.
 
2. Daudzvārdība
Viena vārda vietā lietots divu vārdu savienojums, tādējādi radot tukšu frāžainību.
Piemērs:
atbildība - atbildības sajūta
mācības - mācību darbs
kultūra - kultūras līmenis
 
Lieki precizējumi, pašsaprotamu lietu īpaši skaidrojumi.
Piemērs:
Pēc notikušā koncerta devāmies mājās.
Dziesmu svētki ir simbols tautas garam.
 
3. Dubultvārdība
Liekais vārds izsaka kāda jau teikumā esoša cita vārda nozīmi.
Piemērs:
Tautas tērpi tika šūti speciāli  šim nolūkam.
 
Blakus atrodas internacionālisms un latviskas cilmes vārds ar tādu pašu nozīmi.
Piemērs:
Benzīna cenas šomēnes sasniedza lielāko  maksimālo robežu.
 
 
Atsauce:
Latviešu valodas stilistika/Rozenbergs J. - Rīga: Zvaigzne ABC, 1995, 231 lpp. :il. - izmantotā literatūra: 206.- 213. lpp.