Teorija

Uzdevumi

1. Lielo sākumburtu lietošana saliktajos nosaukumos

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
2. Salikto nosaukumu rakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
3. Salikto nosaukumu rakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
4. Saliktie nosaukumi teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Īpašvārdu rakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Vajadzības izteiksmes pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
7. Patskaņi darbības vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
8. I deklinācijas lietvārdu rakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
9. Līdzskaņi īpašības vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
10. Īpašības vārdu galotnes

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
11. Līdzskaņi deklinējamos vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
12. Līdzskaņu grupu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
13. Nenoteiksmes pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
14. Daļēji lokāmo divdabju pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
15. Divdabju pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
16. Lokāmo ciešamās kārtas pagātnes divdabju pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
17. Dubulto līdzskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
18. Dubulto līdzskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
19. Līdzskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
20. Kopā un šķirti rakstāmi vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
21. Skaitļa vārdu rakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
22. Vietniekvārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
23. Īpašības vārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
24. Svešvārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
25. Svešvārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
26. Dažādu vārdšķiru vārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
27. Paslēptie vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
28. Paslēptie vārdi

Grūtības pakāpe: augsta

2♦
29. Ortogrāfijas kļūdu noteikšana tekstā

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
30. Ortogrāfijas kļūdu atrašana tekstā

Grūtības pakāpe: augsta

6♦

Testi

1. Ortogrāfija

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦

Metodiskie materiāli