Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7♦
1. Saliktie nosaukumi teikumā 1♦
2. Vietniekvārdu pareizrakstība 3♦
3. Svešvārdu rakstība 1♦
4. Daļēji lokāmo divdabju pareizrakstība 2♦