Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Portālā pieejamo materiālu saraksts tēmas "Ortogrāfija" apguvei.
3. Ortogrāfija. Saliktie nosaukumi Prezentācija paredzēta darbam klasē, apgūstot tēmu "Ortogrāfija" (tēmas jēdzienu apguve, salikto nosaukumu rakstība). Prezentācijā iekļauti uzskates materiāli, uzdevumi un jautājumi skolēniem.
4. Vārdu dalīšana pārnešanai jaunā rindā Prezentācija paredzēta darbam klasē, apgūstot tēmu "Ortogrāfija" (vārdu dalīšana pārnešanai jaunā rindā). Prezentācijā iekļauti uzskates materiāli, uzdevumi un jautājumi skolēniem.
5. Īso un garo patskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos Prezentācija paredzēta darbam klasē, apgūstot tēmu "Ortogrāfija" (īso un garo patskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos). Prezentācijā iekļauti uzskates materiāli, uzdevumi un jautājumi skolēniem.
6. Līdzskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos Prezentācija paredzēta darbam klasē, apgūstot tēmu "Ortogrāfija" (līdzskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos). Prezentācijā iekļauti uzskates materiāli, uzdevumi un jautājumi skolēniem.
7. Kopā un šķirti rakstāmi dažādu vārdšķiru vārdi Prezentācija paredzēta darbam klasē, apgūstot tēmu "Ortogrāfija" (kopā un šķirti rakstāmi vārdi). Prezentācijā iekļauti uzskates materiāli, uzdevumi un jautājumi skolēniem.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ortogrāfija Vārdu pareizrakstība.
2. Ortogrāfija tīmeklī Teorija un praktiskie uzdevumi dažādos portālos. Kontaktinformācija konsultācijām Latviešu valodas aģentūrā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lielo sākumburtu lietošana saliktajos nosaukumos 1. izziņas līmenis vidēja 4♦ Lielo sākumburtu pareizas lietošanas noteikšana saliktajos nosaukumos. Risinājuma soļos dots nepareizo variantu labojums.
2. Salikto nosaukumu rakstība 1. izziņas līmenis vidēja 4♦ Pareizi uzrakstītu grāmatu nosaukumu noteikšana. Risinājuma soļos dots nepareizo variantu labojums un visu grāmatu autori.
3. Salikto nosaukumu rakstība 1. izziņas līmenis vidēja 3♦ Pareizi uzrakstītu preses izdevumu nosaukumu noteikšana. Risinājuma soļos dots nepareizā varianta labojums.
4. Saliktie nosaukumi teikumā 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Pareiza saliktā nosaukuma noteikšana teikumā.
5. Īpašvārdu rakstība 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Lielā sākumburta lietojuma kļūdu noteikšana tekstā. Risinājuma soļos dots kļūdu labojums un pareizi uzrakstīts teksts.
6. Vajadzības izteiksmes pareizrakstība 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Pareizas vajadzības izteiksmes formas izveidošana un ierakstīšana dotajā teikumā.
7. Patskaņi darbības vārdos 1. izziņas līmenis vidēja 3♦ Kļūdu noteikšana darbības vārdu patskaņu rakstībā (īstenības izteiksmes vienkāršās tagadnes, lokāmā ciešamās kārtas tagadnes divdabja un nenoteiksmes formās). Risinājuma soļos dots kļūdainā teikuma labojums.
8. I deklinācijas lietvārdu rakstība 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ I deklinācijas lietvārdu rakstība vienskaitļa nominatīva formā.
9. Līdzskaņi īpašības vārdos 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Līdzskaņu k un g rakstība īpašības vārdos.
10. Īpašības vārdu galotnes 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Vīriešu dzimtes īpašības vārdu ar nenoteikto galotni vienskaitļa nominatīva formas rakstība.
11. Līdzskaņi deklinējamos vārdos 1. izziņas līmenis vidēja 2♦ Trūkstošo līdzskaņu ierakstīšana deklinējamos vārdos. Risinājuma soļos dots skaidrojums dubulto līdzskaņu rakstībai deklinējamos vārdos.
12. Līdzskaņu grupu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos 1. izziņas līmenis vidēja 3♦ Pareizi uzrakstītu dažādu vārdšķiru vārdu noteikšana. Risinājuma soļos dots nepareizo variantu labojums.
13. Nenoteiksmes pareizrakstība 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Bezpiedēkļu verbu pareizrakstība.
14. Daļēji lokāmo divdabju pareizrakstība 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Pareizi uzrakstīta daļēji lokāmā divdabja noteikšana.
15. Divdabju pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Kļūdaini uzrakstītu divdabju pamanīšana teikumā. Risinājuma soļos dots nepareizo divdabju rakstības labojums.
16. Lokāmo ciešamās kārtas pagātnes divdabju pareizrakstība 1. izziņas līmenis vidēja 2♦ Lokāmo ciešamās kārtas pagātnes divdabju pareizrakstība. Risinājuma soļos dots skaidrojums šo divdabju pareizrakstībā.
17. Dubulto līdzskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Pareizi uzrakstītu dažādu vārdšķiru vārdu noteikšana. Risinājuma soļos dots nepareizo variantu labojums.
18. Dubulto līdzskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Pareizi uzrakstītu dažādu vārdšķiru vārdu noteikšana. Risinājuma soļos dots nepareizo variantu labojums.
19. Līdzskaņu rakstība dažādu vārdšķiru vārdos 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Vārdu ierakstīšana teikumā pēc dotā attēla pareizajā formā. Interpunkcijas zināšanu atkārtojums.
20. Kopā un šķirti rakstāmi vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Kopā un šķirti rakstāmu dažādu vārdšķiru vārdu pareizrakstība.
21. Skaitļa vārdu rakstība 2. izziņas līmenis vidēja 5♦ Pamata skaitļa vārda rakstība ar burtiem (saskaņojot lokāmās skaitļa vārda formas ar lietvārdu).
22. Vietniekvārdu pareizrakstība 1. izziņas līmenis vidēja 3♦ Kopā un šķirti rakstāmu vietniekvārdu pareizrakstība.Dubulto līdzskaņu rakstība vietniekvārdos.
23. Īpašības vārdu pareizrakstība 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Īpašības vārdu vispārākās pakāpes darināšana un pareizrakstība.
24. Svešvārdu pareizrakstība 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Pareizi uzrakstītu svešvārdu noteikšana.
25. Svešvārdu pareizrakstība 1. izziņas līmenis vidēja 3♦ Trūkstošo burtu ierakstīšana svešvārdos.
26. Dažādu vārdšķiru vārdu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 6♦ Vārdu diktāts (pāros, grupās). Vārdšķiru atkārtošana.
27. Paslēptie vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Raksturojumam atbilstošo vārdu atrašana burtu režģī.
28. Paslēptie vārdi 2. izziņas līmenis augsta 2♦ Raksturojumam atbilstošo vārdu atrašana vārdu režģī.
29. Ortogrāfijas kļūdu noteikšana tekstā Citi augsta 3♦ 2008. gada latviešu valodas un literatūras 2. posma olimpiādes 3.3. uzdevums.
30. Ortogrāfijas kļūdu atrašana tekstā Citi augsta 6♦ 2011. gada latviešu valodas un literatūras 2. posma olimpiādes 2.1. uzdevums.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ortogrāfija 00:00:00 vidēja 7♦ Uzdevumu apkopojums tēmā ''Ortogrāfija''.

Mājas darbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dažādu vārdšķiru vārdu pareizrakstība. Interpunkcijas atkārtojums. 01:00:00 vidēja 7♦ Dažādu vārdšķiru vārdu pareizrakstība (salikto nosaukumu, īpašvārdu, darbības vārda formu un īpašības vārdu rakstība). Pozicionālo skaņu pārmaiņu saskatīšana vārdos. Vārddarināšanas un formveidošanas, un interpunkcijas atkārtojums.
2. Salikto nosaukumu rakstība 00:30:00 vidēja 6♦ Salikto nosaukumu pareizrakstība. Salikto nosaukumu lietojums teikumā un tekstā: kļūdu saskatīšana un labošana. Salikto nosaukumu iesaistīšana atbilstošas uzbūves teikumos.
3. Patskaņi dažādu vārdšķiru vārdos 00:30:00 vidēja 20♦ Patskaņi īstenības izteiksmes vienkāršās tagadnes, lokāmo ciešamās kārtas tagadnes divdabju formās un lietvārdu izskaņās.
4. Līdzskaņi dažādu vārdšķiru vārdos 00:30:00 vidēja 13♦ Līdzskaņu raksība I deklinācijas lietvārdu vienskaitļa nominatīvā, vīriešu dzimtes īpašības vārdu ar nenoteikto galotni vienskaitļa nominatīvā, daļēji lokāmo divdabju formās un īpašības vārdos ar pozicionālajām skaņu pārmaiņām. Skaitļa vārdu pareizrakstība.