Teorija

Uzdevumi

1. Partikulu sastāvs

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
2. Partikulu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Partikulu noteikšana teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Vārds "kā" teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Vārda "vai" lietojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Vārdšķiru homonīmija

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Partikulu "ne", "nē" lietojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. Pieturzīmes teikumos ar "jā" un "nē"

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
9. Partikulas teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
10. Partikulu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
11. Partikulas salīdzinājumos

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
12. Partikulas tekstā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
13. Partikulu nozīme un uzdevumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
14. Partikulu nozīme un uzdevumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
15. Partikulas teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
16. Salīdzinājumu veidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Partikulas teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
2. Partikulu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
3. Pieturzīmes teikumos ar partikulām

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦

Metodiskie materiāli