Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Partikulas - uzdevumi, nozīme, pareizrakstība, pieturzīmju lietojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Partikulas Partikulu nozīme teikumā. Šķirti un kopā rakstāmas partikulas.
2. Partikulas - homonīmi Vārdšķiras maiņa saistībā ar vārda uzdevumiem teikumā. Vārdi, kas var piederēt partikulām vai citām vārdšķirām.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Partikulu sastāvs 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Partikulu noteikšana tekstā. Partikulu sastāvs (vienkāršas un saliktas partikulas).
2. Partikulu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Partikulu pareizrakstība (garie patskaņi, līdzskaņi, kopā un šķirti rakstāmas partikulas).
3. Partikulu noteikšana teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Partikulu noteikšana tekstā (atšķiršana no citām vārdšķirām).
4. Vārds "kā" teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Vārda "kā" lietojums teikumā (partikula, apstākļa vārds). Pieturzīmju lietojums teikumos ar salīdzinājuma partikulu un apstākļa vārdu, kas ievada palīgteikumu. Risinājuma soļos dots varianta nepareizo teikumu pareizais pieturzīmju lietojums.
5. Vārda "vai" lietojums 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Vārda "vai" lietojums teikumā (partikula, saiklis); abu vārdšķiru atšķiršana dotajā teikumā pēc vārda uzdevuma teikumā. Risinājuma soļos dots partikulas vai saikļa uzdevums teikumā.
6. Vārdšķiru homonīmija 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Partikulas un saikļa atšķiršana.
7. Partikulu "ne", "nē" lietojums 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Partikulu "ne" un "nē" nozīme un lietojums teikumā. Pieturzīmes teikumā ar partikulu "nē".
8. Pieturzīmes teikumos ar "jā" un "nē" 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Pieturzīmes teikumos ar partikulām "jā" un "nē". Risinājuma soļos dots pareizais pieturzīmju lietojums varianta nepareizajiem teikumiem.
9. Partikulas teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Teikuma saturam atbilstošas partikulas izvēle. Partikulas noteikšana doto vārdu virknē.
10. Partikulu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Šķirti un kopā rakstāmas partikulas.
11. Partikulas salīdzinājumos 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Pieturzīmes teikumos ar partikulām. Pieturzīmes saliktā pakārtotā teikumā ar pakārtojuma vārdiem "kā" un "nekā".
12. Partikulas tekstā 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Partikulu noteikšana tekstā. Risinājuma soļos dotas katra varianta tekstā sastopamās partikulas un atsevišķu vārdšķiru vārdi, kuri varētu tikt kļūdaini uztverti kā partikulas.
13. Partikulu nozīme un uzdevumi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Partikulu nozīme teikumā, uzdevumi. Pareizrakstība. Vārda sastāvs.
14. Partikulu nozīme un uzdevumi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Partikulu nozīme teikumā, uzdevumi. Pareizrakstība. Vārda sastāvs.
15. Partikulas teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Partikulu noteikšana teikumā. Partikulu pareizrakstība. Pieturzīmju lietojums teikumā ar partikulām.
16. Salīdzinājumu veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Salīdzinājumu veidošana, izmantojot partikulas "kā" un "nekā".

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Partikulas teikumā 00:00:00 vidēja 4♦ Partikulu sastāvs. Partikulu atrašanās, vieta un nozīme teikumā. Partikulu noteikšana tekstā.
2. Partikulu pareizrakstība 00:00:00 vidēja 3♦ Partikulu pareizrakstība (šķirti un kopā rakstāmas partikulas; līdzskaņu un patskaņu rakstība partikulās).
3. Pieturzīmes teikumos ar partikulām 00:00:00 vidēja 3♦ Pieturzīmes teikumos ar partikulām (salīdzinājuma konstrukcijas, gramatiskie homonīmi, apgalvojuma un nolieguma aprtikulu atdalīšana no pārējās teikuma daļas).