Uzdevums:

2p.
Atzīmē norādītā vārda vārdšķiru dotajā teikumā!
 
Teikums
Vārds
Vārdšķira
“Kaut tas būtu kolobuss,” klusiņām murmināju, kamēr mednieks sēja vaļā maisu.
kaut
Ilgu laiku pierunāju BBC, lai uzņemtu filmu par dzīvnieku kolekcionēšanas ekspedīciju.
lai
 

Nosakot vārdšķiru, izmanto dotos apzīmējumus!
  • A - apstākļa vārds
  • L - lietvārds
  • Ī - īpašības vārds
  • P - partikula
  • S - saiklis
  
Atsauce:
/Pēc Džeralda Darela/

Lai risinātu uzdevumus, lūdzu reģistrējies!

Ātra reģistrācija: