Teorija

Homonīmi
Valodā ir vārdi, kuru rakstījums un izruna ir vienāda, bet to gramatiskā nozīme atšķiras.
Šādus vārdus sauc par homonīmiem.
Arī partikulu vārdšķirā sastopami vārdi, kas spēj mainīt savu piederību vārdšķirai.

vai
Piemērs
Vārdšķira
Vai tu iesi uz kino?
partikula
Sestdien es iešu slēpot vai slidot.
saiklis (saista vienlīdzīgus teikuma locekļus)
Es nezinu, vai paspēšu uz pirmo stundu.
saiklis (saista salikta pakārtota teikuma daļas)
Vai, cik auksti!
izsauksmes vārds

Vārdi  tad, vēl, jau, nu  var būt gan apstākļa vārdi, gan partikulas.
Ja minētie vārdi ir apstākļa vārdi, tad teikumā tiem piemitīs laika nozīme (kad?).
Ja vārdi ir partikulas, tie pastiprina vai pavājina vārda vai teikuma nozīmi.
Vārds
Apstākļa vārds
Partikula
tadKad aizbrauksi mājās, tad piezvani.
kad piezvani? - tad
Tad nu piezvani kādreiz!
vēlEs vēl lasu grāmatu.
kad lasu? - vēl
Es gribu izlasīt vēl vienu nodaļu.
jauIr jau vakars.
kad ir? - jau
Es jau eju gulēt.
nuNu darbs ir pabeigts.
kad ir pabeigts? - nu
Vai nu iesim?

Vārdi  arī, gan, ir, jo, kaut, lai, ne, taču  teikumā var būt gan saikļi, gan partikulas.
Jāatceras, ka saikļi vienmēr kaut ko saista - vienlīdzīgus teikuma locekļus, salikta teikuma daļas vai teikumus.
Vārds
Saiklis
Saista
Partikulas
ganGan brālis, gan māsa trenējas.vienlīdzīgus teikuma locekļus Es gan nenodarbojos ar sportu.
tačuEs gribēju iet uz teātri, taču visas biļetes uz izrādi jau bija nopirktas.salikta sakārtota teikuma daļas Es taču nedabūju biļeti uz izrādi!
joEs gribēju noskatīties jauno teātra izrādi, jo man ļoti patīk detektīvi.salikta pakārtota teikuma daļas Ātri jo ātri pārģērbos.


Atsauce:
Latviešu valoda 7. klasei/Dzintra Paegle. -Rīga: Zvaigzne ABC, 1994. -224 lpp.:il. - izmantotā literatūra: 174 .- 180. lpp.