Teorija

Uzdevumi

1. Valoda kā sazināšanās līdzeklis

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Saziņa un informācijas gūšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Valodas izcelšanās

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Dialekti

Grūtības pakāpe: augsta

2♦
5. Skaņas vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Vārdi alfabēta secībā

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
7. Latviešu valodas alfabēts

Grūtības pakāpe: zema

1♦
8. Burti un skaņas

Grūtības pakāpe: zema

4♦
9. Rakstības veidošanās

Grūtības pakāpe: zema

1♦
10. Patskaņi

Grūtības pakāpe: zema

1♦
11. Patskaņi

Grūtības pakāpe: zema

1♦
12. Rakstības vēsture, gotiskie burti

Grūtības pakāpe: augsta

1♦
13. Zilbes

Grūtības pakāpe: zema

2♦

Testi

1. Valodas un rakstības rašanās

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
2. Alfabēts

Grūtības pakāpe: vidēja

12♦

Metodiskie materiāli