Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. Valoda kā sazināšanās līdzeklis 1♦
2. Valodas izcelšanās 1♦
3. Dialekti 2♦
4. Rakstības veidošanās 1♦
5. Rakstības veidošanās 1♦