Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

4♦
1. Ideālākais varas nesējs 1♦
2. Kultūrpolitika 2♦
3. Izmantojošā kultūrpolitika 1♦