Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7♦
1. Varas nesējs 3♦
2. Formālā, neformālā vara 2♦
3. Sabiedrība un kultūra 2♦