Teorija

Uzdevumi

1. Varas nesējs

Grūtības pakāpe: zema

3♦
2. Formālā, neformālā vara

Grūtības pakāpe: zema

2♦
3. Sabiedrība un kultūra

Grūtības pakāpe: zema

2♦
4. Kultūrpolitika

Grūtības pakāpe: zema

2♦
5. Izmantojošā kultūrpolitika

Grūtības pakāpe: zema

1♦
6. Despotiskās varas raksturīgās iezīmes

Grūtības pakāpe: zema

2♦
7. Kultūra despotiskās varas sabiedrībā

Grūtības pakāpe: zema

1♦
8. Fašistiskā vara

Grūtības pakāpe: zema

2♦
9. Īpašā rase, tās nozīme ideoloģijas radīšanā

Grūtības pakāpe: zema

1♦
10. Padomju monumentālais klasicisms

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
11. Padomju kino simbols

Grūtības pakāpe: zema

1♦
12. Vācu arhitekta Alberta Špēra arhitektūras iedvesmas avoti

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
13. Harizmātisks cilvēks

Grūtības pakāpe: zema

1♦
14. Harizmātiskās varas raksturojums

Grūtības pakāpe: zema

2♦
15. Demokrātijas pirmsākumi

Grūtības pakāpe: zema

1♦
16. Teātra un karikatūras saistība ar politiku

Grūtības pakāpe: zema

2♦
17. Līdera vadības stils

Grūtības pakāpe: zema

1♦
18. Franku viduslaiku kultūrvaronis

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
19. Elviss Preslijs

Grūtības pakāpe: zema

1♦

Testi

1. Varas raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦
2. Vara un kultūra

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
3. Despotiskās varas sabiedrības raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
4. Autoritārās un totalitārās varas sabiedrība

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦
5. Harizmātiskā vara

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
6. Demokrātiskas varas sabiedrība

Grūtības pakāpe: zema

4♦

Metodiskie materiāli