Grūtības pakāpe:
06:00:00

Visi uzdevumi:

4♦
1. Despotiskās varas raksturīgās iezīmes 2♦
2. Kultūra despotiskās varas sabiedrībā 1♦
3. Despotiskās varas sabiedrības kultūras piemineklis Ķīnā 1♦