Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9♦
1. Jūdaisms. Tanahs 2♦
2. Jūdaisms. Mozus grāmatas 4♦
3. Jūdaisms. Talmuds 2♦
4. Jūdaisms. Talmuds - teksta izkārtojums, pirmais drukātais Talmuds 1♦