1. Reliģiskā domāšana, ābramiskās reliģijas. Jūdaisms

  2. Kristietība

  3. Islāms