Teorija

Uzdevumi

1. Reliģiju veidu raksturīgās iezīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
2. Reliģiju veidu pazīmes, panteisma ideju paudēji

Grūtības pakāpe: zema

2♦
3. Teocentrisms, kosmocentrisms

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Jūdaisms. Vēsturiskie notikumi

Grūtības pakāpe: zema

2♦
5. Jūdaisms. Jeruzalemes templis

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
6. Jūdaisms. Uzskati par Dievu

Grūtības pakāpe: zema

2♦
7. Jūdaisms. 10 baušļi

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
8. Jūdaisms. Sabats

Grūtības pakāpe: zema

2♦
9. Jūdaisms. Tanahs

Grūtības pakāpe: zema

2♦
10. Jūdaisms. Mozus grāmatas

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
11. Jūdaisms. Talmuds

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
12. Jūdaisms. Dievnams

Grūtības pakāpe: zema

2♦
13. Jūdaisms. Saiešanas telts

Grūtības pakāpe: zema

1♦
14. Jūdaisms. Sinagogas lūgšanu istabas iekārtojums

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
15. Jūdaisms. Garīdzniecības pārstāvji

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
16. Jūdaisms. Kohens

Grūtības pakāpe: zema

2♦
17. Jūdaisms. Rabīns

Grūtības pakāpe: zema

2♦

Testi

1. Reliģiskās domāšanas raksturīgās iezīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦
2. Ābramiskās reliģijas, jūdaisms - vēsturiskie fakti

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
3. Jūdaisms. Mācības raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

13♦
4. Jūdaisms. Svētie raksti - Tanahs un Talmuds

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦
5. Jūdaisms. Sinagoga, tās nozīme, iekārtojums

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦
6. Jūdaisms. Garīdzniecības raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦

Metodiskie materiāli