Teorija

Uzdevumi

1. Kristietība. Jēzus Kristus - vārda skaidrošana, radniecība, dzimtā pilsēta

Grūtības pakāpe: zema

2♦
2. Kristietība. Jēzus dzīve Galilejā, Jānis Kristītājs

Grūtības pakāpe: zema

2♦
3. Kristietība. Notikumi pēc Jēzus kristīšanas. Jēzus sekotāji.

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
4. Kristietība. Jēzus attiecības ar līdzcilvēkiem, viņa īpašās spējas

Grūtības pakāpe: zema

2♦
5. Kristietība. Ar Jēzu saistītie notikumi pavasara reliģisko svētku laikā

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
6. Kristietība. Jēzus sišana krustā, augšāmcelšanās

Grūtības pakāpe: zema

2♦
7. Kristietība. Romiešu attieksme pret vietējo reliģiju un citu tautu reliģijām

Grūtības pakāpe: zema

2♦
8. Kristietība. Notikumi Romas pakļautajā Jūdejā, pravietojumi, nozīmīgie rokraksti

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
9. Kristietība. Kristiešu draudzes

Grūtības pakāpe: zema

2♦
10. Kristietība. Romas impērijas sadalīšanas ietekme uz kristīgo baznīcu, ķecerība, protestantisms

Grūtības pakāpe: zema

2♦
11. Kristietība. Džons Viklifs

Grūtības pakāpe: augsta

4♦
12. Kristietība. Jans Huss

Grūtības pakāpe: zema

2♦
13. Kristietība. Principi, pret kuriem vērsās Mārtiņš Luters, rīcības sekas

Grūtības pakāpe: zema

2♦
14. Kristietība. Mārtiņa Lutera uzskati

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
15. Kristietība. Protestantisma virzienu raksturīgās iezīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
16. Kristietība. Baptisti

Grūtības pakāpe: zema

2♦
17. Kristietība. Brāļu draudzes

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
18. Kristietība. Adventisti

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
19. Kristietība. Kristietības centrālais tēls, Trīsvienība

Grūtības pakāpe: zema

2♦
20. Kristietība. Desmit baušļi

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
21. Kristietība. Sakramenti

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
22. Kristietība. Kristiešu Svētie raksti, Jaunā Derība

Grūtības pakāpe: zema

2♦
23. Kristietība. Evaņģēliji

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
24. Kristietība. Apustuļu darbi, apustuļu vēstules

Grūtības pakāpe: zema

2♦
25. Kristietība. Atklāsmes grāmata jeb Apokalipse

Grūtības pakāpe: augsta

6♦
26. Kristietība. Rietumu tipa baznīca

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
27. Kristietība. Rietumu tipa dievnamu veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
28. Kristietība. Ikonostass

Grūtības pakāpe: zema

2♦
29. Kristietība. Orantas Dievmāte

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
30. Kristietība. Austrumu tipa baznīca

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
31. Kristietība. Garīdzniecība. Romas Katoļu baznīca. Diakons

Grūtības pakāpe: zema

2♦
32. Kristietība. Garīdzniecība. Romas Katoļu baznīca. Priesteris

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
33. Kristietība. Garīdzniecība. Romas Katoļu baznīca. Priestera amata tērpa elementi

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
34. Kristietība. Garīdzniecība. Romas Katoļu baznīca. Bīskaps

Grūtības pakāpe: zema

2♦
35. Kristietība. Garīdzniecība. Romas Katoļu baznīca. Bīskaps - amata zīmes, tērps

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
36. Kristietība. Garīdzniecība. Romas Katoļu baznīca. Bīskapa amata zīmes, tērpa raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
37. Kristietība. Garīdzniecība. Romas Katoļu baznīca - kardināls

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
38. Kristietība. Garīdzniecība. Romas Katoļu baznīca. Pāvests

Grūtības pakāpe: zema

2♦
39. Kristietība. Garīdzniecība. Romas Katoļu baznīca. Pāvesta ievēlēšana

Grūtības pakāpe: zema

2♦
40. Kristietība. Garīdzniecība. Romas Katoļu baznīca. Pāvesta amata zīmes

Grūtības pakāpe: zema

2♦
41. Kristietība. Garīdzniecība. Romas Katoļu baznīca. Pāvesta amats

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
42. Kristietība. Garīdzniecība. Romas Katoļu baznīca. Garīdzniecības pārstāvju ģerboņi

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
43. Kristietība. Garīdzniecība. Pareizticība. Diakons

Grūtības pakāpe: zema

2♦
44. Kristietība. Garīdzniecība. Pareizticība. Priesteris

Grūtības pakāpe: zema

2♦
45. Kristietība. Garīdzniecība. Pareizticība. Bīskaps

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
46. Kristietība. Garīdzniecība. Pareizticība. Bīskapa amats

Grūtības pakāpe: augsta

3♦
47. Kristietība. Garīdzniecība. Luterānisms. Luterānisma simbols

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
48. Kristietība. Garīdzniecība. Luterisma garīdzniecības pārstāvji

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
49. Kristietība. Garīdzniecība. Luterānisms. Simbols, garīdznieka tērps

Grūtības pakāpe: augsta

3♦

Testi

Metodiskie materiāli