Teorija

Uzdevumi

1. Kristietība. Jēzus Kristus - vārda skaidrošana, radniecība, dzimtā pilsēta

Grūtības pakāpe: zema

2♦
2. Kristietība. Jēzus dzīve Galilejā, Jānis Kristītājs

Grūtības pakāpe: zema

2♦
3. Kristietība. Notikumi pēc Jēzus kristīšanas. Jēzus sekotāji.

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
4. Kristietība. Jēzus attiecības ar līdzcilvēkiem, viņa īpašās spējas

Grūtības pakāpe: zema

2♦
5. Kristietība. Ar Jēzu saistītie notikumi pavasara reliģisko svētku laikā

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
6. Kristietība. Jēzus sišana krustā, augšāmcelšanās

Grūtības pakāpe: zema

2♦
7. Kristietība. Romiešu attieksme pret vietējo reliģiju un citu tautu reliģijām

Grūtības pakāpe: zema

2♦
8. Kristietība. Notikumi Romas pakļautajā Jūdejā, pravietojumi, nozīmīgie rokraksti

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
9. Kristietība. Kristiešu draudzes

Grūtības pakāpe: zema

2♦
10. Kristietība. Romas impērijas sadalīšanas ietekme uz kristīgo baznīcu, ķecerība, protestantisms

Grūtības pakāpe: zema

2♦
11. Kristietība. Džons Viklifs

Grūtības pakāpe: augsta

4♦
12. Kristietība. Jans Huss

Grūtības pakāpe: zema

2♦
13. Kristietība. Principi, pret kuriem vērsās Mārtiņš Luters, rīcības sekas

Grūtības pakāpe: zema

2♦
14. Kristietība. Mārtiņa Lutera uzskati

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
15. Kristietība. Protestantisma virzienu raksturīgās iezīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
16. Kristietība. Baptisti

Grūtības pakāpe: zema

2♦
17. Kristietība. Brāļu draudzes

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
18. Kristietība. Adventisti

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
19. Kristietība. Kristietības centrālais tēls, Trīsvienība

Grūtības pakāpe: zema

2♦
20. Kristietība. Desmit baušļi

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
21. Kristietība. Sakramenti

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
22. Kristietība. Kristiešu Svētie raksti, Jaunā Derība

Grūtības pakāpe: zema

2♦
23. Kristietība. Evaņģēliji

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
24. Kristietība. Apustuļu darbi, apustuļu vēstules

Grūtības pakāpe: zema

2♦
25. Kristietība. Atklāsmes grāmata jeb Apokalipse

Grūtības pakāpe: augsta

6♦

Testi

1. Kristietība. Jēzus Kristus - kristietības pamatlicējs

Grūtības pakāpe: vidēja

16♦
2. Kristietība. Kristietības izveide, kristiešu draudzes

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦
3. Kristietība. Kristīgās baznīcas šķelšanās (4.gs.-14.gs.)

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦
4. Kristietība. Kristīgās baznīcas šķelšanās 16.gs. - reformācija

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦
5. Kristietība. 17.-19.gadsimta protestantisma virzieni

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦
6. Kristietība. Mācības raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

11♦
7. Kristietība. Kristiešu Svētie raksti

Grūtības pakāpe: vidēja

16♦

Metodiskie materiāli