Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

13♦
1. Jūdaisms. Uzskati par Dievu 2♦
2. Jūdaisms. 10 baušļi 6♦
3. Jūdaisms. Sabats 2♦
4. Jūdaisms. Sabata vakariņas 3♦