Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

16♦
1. Kristietība. Jēzus Kristus - vārda skaidrošana, radniecība, dzimtā pilsēta 2♦
2. Kristietība. Vietvalža reakcija uz ziņām par jūdu ķēniņa nākšanu pasaulē 1♦
3. Kristietība. Jēzus dzīve Galilejā, Jānis Kristītājs 2♦
4. Kristietība. Notikumi pēc Jēzus kristīšanas. Jēzus sekotāji. 4♦
5. Kristietība. Jēzus attiecības ar līdzcilvēkiem, viņa īpašās spējas 2♦
6. Kristietība. Ar Jēzu saistītie notikumi pavasara reliģisko svētku laikā 3♦
7. Kristietība. Jēzus sišana krustā, augšāmcelšanās 2♦