Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7♦
1. Kristietība. Romiešu attieksme pret vietējo reliģiju un citu tautu reliģijām 2♦
2. Kristietība. Notikumi Romas pakļautajā Jūdejā, pravietojumi, nozīmīgie rokraksti 2♦
3. Kristietība. Kristiešu draudzes 2♦
4. Kristietība. Romas varas attieksme pret kristiešu draudžu darbību, kristiešu uzskati 1♦