Grūtības pakāpe:
00:30:00

Visi uzdevumi:

34♦
1. Vienkāršas un saliktas vielas 2♦
2. Savienošanās un sadalīšanās reakcijas 2♦
3. Apmaiņas un aizvietošanās reakcijas 2♦
4. Skābes un sāļi 2♦
5. Oksīdi un hidroksīdi 2♦
6. Oksīdi 3♦
7. Hidroksīdu nosaukumi 3♦
8. Skābes atlikumi 3♦
9. Skābes 3♦
10. Sāļi 3♦
11. Atoma elektronapvalka lādiņš 3♦
12. Elektronu skaits atomā 3♦
13. Protonu skaits atomā 3♦