Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

12♦
1. Elektronu skaits atomā 3♦
2. Atoma kodola lādiņš 3♦
3. Atoma elektronapvalka lādiņš 3♦
4. Protonu skaits atomā 3♦