Teorija

Savienošanās reakcijas
Par savienošanās reakcijām sauc reakcijas, kuru gaitā no divām vai vairākām vielām rodas salikta viela.
Vispārīgā reakcijas shēma:
A + B → C   
savienošanās.png
 
Piemērs:
Ūdeņradis savienojās ar skābekli, rodas ūdens
2H2+O222H2O
Slāpekļa(IV) oksīds savienojās ar ūdeni un skābekli, rodas slāpekļskābe
4NO2+2H2+O24HNO3
 
Sadalīšanās reakcijas
Par sadalīšanās reakcijām sauc reakcijas, kur no vienas vielas rodas divas vai vairākas citas vielas.
Vispārīgā reakcijas shēma:
AB → A+B   
sadalīšanās.png
Piemērs:
Ogļskābes sadalīšanās, rodas oglekļa(IV) oksīds un ūdens
H2CO3H2O+CO2
Kālija perhlorāta sadalīšanās: rodas kālija hlorīds un skābeklis
KClO32KCl+3O2