Teorija

Aizvietošanās reakcijas
Par aizvietošanās reakcijām sauc reakcijas, kurās piedalās vienkārša un salikta viela, pie tam vienkāršas vielas atomi aizvieto vienu no ķīmiskajiem elementiem saliktajā vielā.
Vispārīgā shēma:
 AB + C → AC + B
aizvietošanās.png
Piemērs:
Varš reaģē ar dzīvsudraba nitrātu, rodas vara nitrāts un dzīvsudrabs.
Cu+Hg(NO3)2Cu(NO3)2+Hg
Kālija jodīds reaģē ar hloru, rodas kālija hlorīds un jods.
2KI+Cl2gaisma2KCl+I2
 
Apmaiņas reakcijas
Par apmaiņas reakcijām sauc reakcijas, kurās piedalās divas saliktas vielas, kas reakcijas laikā apmainās ar savām sastāvdaļām.
Vispārīgā shēma:
AB + CD → AC + BD
apmaiņas.png
Piemērs:
Vara hlorīds reaģē ar nātrija sulfīdu, rodas vara sulfīds un nātrija hlorīds.
CuCl2+Na2SCuS+2NaCl
Apmaiņas reakcijas starp bāzēm un skābēm sauc par neitralizācijas reakcijām.