Teorija

Uzdevumi

1. Rakstzīmju formatēšana

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Rakstzīmju formatēšana

Grūtības pakāpe: zema

1♦
3. Rakstzīmju formatēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
4. Rakstzīmju formatēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. Format Cells. Font

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Šūnas satura līdzinājums

Grūtības pakāpe: zema

1♦
7. Šūnas satura līdzinājums

Grūtības pakāpe: augsta

1♦
8. Šūnas satura līdzinājums

Grūtības pakāpe: augsta

2♦
9. Format Cells, cilne Alignment

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
10. Šūnas satura līdzinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
11. Šūnas satura līdzinājums

Grūtības pakāpe: augsta

1♦
12. Datu formāti

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
13. Datu formāti

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
14. Skaitļu formatēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
15. Skaitļu formatēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
16. Skaitļu formatēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
17. Skaitļu formatēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
18. Datu formāti

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
19. Šūnu apmaļu veidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
20. Šūnu apmaļu veidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
21. Šūnas fona krāsas maiņa

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Teksta formatēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦
2. Šūnas satura lidzinājums

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦
3. Datu formāti

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦
4. Šūnas grafiskā noformēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦

Metodiskie materiāli