Grūtības pakāpe:
20:00:00

Visi uzdevumi:

8♦
1. Datu formāti 1♦
2. Kāds datu formāts izmantots? 1♦
3. Datu formāti 1♦
4. Skaitļu formatēšana 1♦
5. Skaitļu formatēšana 1♦
6. Skaitļu formatēšana 1♦
7. Skaitļu formatēšana 1♦
8. Datu formāti 1♦