Grūtības pakāpe:
20:00:00

Visi uzdevumi:

8♦
1. Format Cells, cilne Font 1♦
2. Sarakstlodziņi un pogas, kuras lieto rakstzīmju formatēšanā 1♦
3. Rakstzīmju formatēšana 1♦
4. Apraksti rakstzīmju formatēšanu pēc attēla 2♦
5. Rakstzīmju formatēšana 2♦
6. Format Cells. Font 1♦