Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Rakstzīmju formatēšana Formatēšana Fonts
2. Šūnas satura līdzinājums Līdzinājums Aligments. Format Cells
3. Skaitļu formatēšana Format Cells Number
4. Šūnu apmaļu veidošana Šūnu grafiskā noformēšana
5. Šūnas fona krāsas maiņa Fona krāsa Format Cells

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sarakstlodziņi un pogas, kuras lieto rakstzīmju formatēšanā 1. izziņas līmenis zema 1p. Formatēšana Fonts
2. Rakstzīmju formatēšana 1. izziņas līmenis zema 1p. Fonts, fonta lielums, stils, krāsa
3. Apraksti rakstzīmju formatēšanu pēc attēla 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Fonts, fonta lielums, stils, krāsa
4. Rakstzīmju formatēšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Fonts, fonta lielums, stils, krāsa
5. Format Cells. Font 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Format Cells. Font. Rakstzīmju formatēšana
6. Pogas, kuras izmanto šūnas satura līdzināšanai 1. izziņas līmenis zema 1p. Līdzinājums Alignments.
7. Šūnas satura līdzinājums 2. izziņas līmenis augsta 1p. Līdzinājums Alignments. Format Cells
8. Šūnas satura līdzinājums - ''Format cells'' cilne ''Alignment'' 2. izziņas līmenis augsta 2p. Līdzinājums. Pogas un dialoglodziņa izmantošana
9. Format Cells, cilne Alignment 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Format Cells. Alignment. Izvēle no saraksta
10. Šūnas satura līdzinājums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Šūnas satura līdzinājums. Format Cells.Cilne Alignment
11. Šūnas satura līdzinājums - Format Cells (Šūnu formatēšana) 2. izziņas līmenis augsta 1p. Šūnas satura līdzinājums. Format Cells.Cilne Alignment
12. Kāds datu formāts izmantots? 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Datu formāti
13. Datu formāti 3. izziņas līmenis vidēja 1p. Datu formāti
14. Skaitļu formatēšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Format Cells Number
15. Skaitļu formatēšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Format Cells Number
16. Skaitļu formatēšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Decimāldaļskaitļa formāts. Format Cells. Cilne Number
17. Skaitļu formatēšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Valūtas formāts. Format Cells. Cilne Number
18. Datu formāti 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Datu formāti. Izvēle no saraksta
19. Šūnu apmaļu veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Format Cells.
20. Šūnu apmaļu veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Format Cells. Border.
21. Šūnas fona krāsas maiņa 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Format Cells.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teksta formatēšana 20:00:00 vidēja 8p.
2. Šūnas satura lidzinājums 20:00:00 vidēja 9p.
3. Datu formāti 20:00:00 vidēja 8p.
4. Šūnas grafiskā noformēšana 20:00:00 vidēja 4p.

Mājas darbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Aprēķinu tabulas noformēšana 20:00:00 vidēja 14p.