Teorija

Uzdevumi

1. Salīdzini uzzīmēto

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Krāsa

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Krāsa

Grūtības pakāpe: zema

1♦
4. Ģeometriskās figūras

Grūtības pakāpe: zema

1♦
5. Forma

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Krāsa

Grūtības pakāpe: augsta

1♦
7. Priekšmeta īpašības

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. Krāsa

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
9. Objektu grupēšana pēc formas

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
10. Pēc izmēra

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
11. Salīdzina pēc krāsas

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
12. Pēc tēmas

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
13. Grupēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
14. Objekta pazīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
15. Grupēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
16. Atšķirību meklēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
17. Objektu salīdzināšana un grupēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Attīstīt skolēnu loģisko domāšanu, turpinot loģisko virkni.

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
2. Salīdzina objektus

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦

Metodiskie materiāli