Teorija

Uzdevumi

1. Darba drošība

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Drošības noteikumi

Grūtības pakāpe: zema

2♦
3. Drošības noteikumi

Grūtības pakāpe: zema

2♦
4. Datora ieslēgšana un izslēgšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Datora ierīces

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Paint lietotnes atvēršana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
7. Paint vide

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
8. Otas krāsa

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
9. Paint darba rīki

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
10. Paint lietotnes atvēršana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
11. Laukuma aizkrāsošanas rīks

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Darba drošība

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦
2. Paint

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦

Metodiskie materiāli