Grūtības pakāpe:
10:00:00

Visi uzdevumi:

3♦
1. Krāsa 1♦
2. Krāsa 1♦
3. Krāsa 1♦