Teorija

Priekšmetus var grupet pēc kopīgam pazīmem:
Mēbeles:
 m1.png
Drēbes:
d2.png
Rotaļlietas:
1r.png
Transports:
t2.png
Dzīvnieki:
dz1.png
Dārzeņi:
d2.png