Teorija

Uzdevumi

1. Dabas resursi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Koksnes un naftas izmantošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
3. Dabas resursu veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Enerģijas avoti

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Dabas resursu taupīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
6. Enerģijas iegūšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
7. Enerģētikas profesijas

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Testi

1. Dabas resursi

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
2. Enerģijas avoti un izmantošana

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦

Metodiskie materiāli