Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

3♦
1. Dabas resursi 1♦
2. Koksnes un naftas izmantošana 1♦
3. Dabas resursu veidi 1♦