Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

5♦
1. Enerģijas avoti 1♦
2. Dabas resursu taupīšana 1♦
3. Enerģijas iegūšana 1♦
4. Enerģētikas profesijas 1♦
5. Enerģija un vide 1♦