Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Informācija skolotājam

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kas ir tīras vielas un maisījumi? Tīru vielu un maisījumu raksturojums.
2. Vielu īpašības Vielu īpašības un to izmantošana.
3. Gaisa sastāvs Gaisa sastāvs, tā attēlošana diagrammās. Gaisa piesārņojums.
4. Maisījumu veidi Viendabīgi un neviendabīgi maisījumi.
5. Maisījumu atdalīšanas veidi Atdalīšana ar rokām, sijāšana, filtrēšana, nostādināšana, atdalīšana ar magnētu.
6. Vielu blīvums Vielu salīdzināšana pēc blīvuma
7. Dabasvielas un to īpašības Organiskās vielas: tauki, ciete, glikoze un celuloze.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tīras vielas 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ikdienā sastopamās tīrās vielas
2. Maisījumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ikdienā sastopamie maisījumi
3. Vielas īpašību veidi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina un nosauc vielu īpašības
4. Raksturo vielu īpašības 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Raksturo vielu īpašības: krāsa, agregātstāvoklis, blīvums, cietība.
5. Vielu īpašību izmantošana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Spriež par vielu izmantošanu, lietojot informāciju par to īpašībām.
6. Gaisa sastāvs 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Gaisa sastāva analīze, izmantojot atmosfēras sastāva diagrammu
7. Maisījumu atdalīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Maisījumu atdalīšanas veidi: atdalīšana ar rokām, sijāšana, filtrēšana, nostādināšana, atdalīšana ar magnētu.
8. Vielu blīvums 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vielu blīvuma salīdzināšana, izmantojot blīvuma tabulu.
9. Dabas vielas un to īpašības 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Tauki, ciete, glikoze, celuloze, to īpašības.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Tīras vielas un maisījumi, vielu īpašības 00:00:00 vidēja 5p. Pazīst tīras vielas un maisījumus, raksturo vielu fizikālās īpašības.
2. Noslēguma tests 00:00:00 vidēja 11p. Tīras vielas un maisījumi: tēmas noslēguma tests